Return to Article Details มาตรฐานการถ่ายทอดและการส่งผ่านข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรมวัสดุในอนาคต Download Download PDF