การผลิตวัตถุดิบอะลูมินาจากดินขาว

Authors

  • ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุรพล ภู่วิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

[1]
วิวรรธนะเดช ด., ลีเผ่าพันธุ์ ข., and ภู่วิจิตร ส., “การผลิตวัตถุดิบอะลูมินาจากดินขาว”, J Met Mater Miner, vol. 5, no. 1, pp. 49–58, Aug. 2022.

Issue

Section

Original Research Articles

Most read articles by the same author(s)