สถานภาพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติกเสริมแรงในประเทศไทย

Authors

  • ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พงศ์ศักดิ์ วิวรรธนะเดช ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

[1]
วิวรรธนะเดช ด. and วิวรรธนะเดช พ., “สถานภาพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติกเสริมแรงในประเทศไทย”, J Met Mater Miner, vol. 5, no. 2, pp. 5–16, Aug. 2022.

Issue

Section

Academic Articles