แนวโน้มและการพัฒนาของเครื่องทอผ้าระบบไร้กระสวย

Authors

  • วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาธิต พุทธชัยยงค์ คณะวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

[1]
อุดมกิจเดชา ว. and พุทธชัยยงค์ ส., “แนวโน้มและการพัฒนาของเครื่องทอผ้าระบบไร้กระสวย”, J Met Mater Miner, vol. 3, no. 2, pp. 64–70, Aug. 2022.

Issue

Section

Academic Articles

Most read articles by the same author(s)