กระบวนการผลิตเหล็กหล่อการไฟต์เบไนต์ (1)

Authors

  • มนัส สถิรจินดา ภาควิชาวิศวกรรมศาตร์โลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ภาควิชาวิศวกรรมศาตร์โลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เสริมพันธ์ แปลกสิริ ภาควิชาวิศวกรรมศาตร์โลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กิตติ อินทรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

[1]
สถิรจินดา ม., พันธุบรรยงก์ ป., แปลกสิริ เ., and อินทรานนท์ ก., “กระบวนการผลิตเหล็กหล่อการไฟต์เบไนต์ (1)”, J Met Mater Miner, vol. 1, no. 2, pp. 92–97, Aug. 2022.

Issue

Section

Original Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>