การเคลือบวาเนเดียมคาร์ไบด์บนผิวเหล็กทำแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TD

Authors

  • ประสงค์ ศรีเจริญชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิริรัตน์ สมพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

[1]
ศรีเจริญชัย ป., พันธุบรรยงก์ ป., and สมพันธุ์ ศ., “การเคลือบวาเนเดียมคาร์ไบด์บนผิวเหล็กทำแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TD”, J Met Mater Miner, vol. 6, no. 1, pp. 45–55, Aug. 2022.

Issue

Section

Original Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>