"การก่อสร้างบนดวงจันทร์" การแข่งขันทางการวิจัยของบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่น

Authors

  • ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ภาควิชาวิศวกรรมศาตร์โลหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

[1]
พันธุบรรยงก์ ป., “‘การก่อสร้างบนดวงจันทร์’ การแข่งขันทางการวิจัยของบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่น”, J Met Mater Miner, vol. 1, no. 2, pp. 21–23, Aug. 2022.

Issue

Section

Academic Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>